Projektet Social inkludering Blekinge

 

Social-inkludering-Blekinge-vinjett-300px
Social inkludering och tillväxt i Blekinge är ett regionalfondsprojekt över tre år, som ska skapa förutsättningar för att fler arbetsintegrerande sociala företag bildas i regionen.

Vi ska jobba med nya strukturer och samverkansformer och se till att befintliga företag kan stärkas, och därmed bidra till fler arbetstillfällen och en långsiktig tillväxt i Blekinge. Vårt mål är att en sysselsättningsökning sker i arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge samt att det finns en ökad kompetens, både bland entreprenörer och i stödstrukturen/partnerskap, om hur man leder och stödjer framkomsten av dessa företag.

Här nedan finns några få artiklar och länkar som berör ämnet, men denna sidan kommer inte uppdateras framåt. Gå in på projektets egna hemsida www.socialinkluderingblekinge.se för att läsa mer!


Nya projektwebben för Social inkludering Blekinge är lanserad

I ERUF-projektet Social inkludering och tillväxt i Blekinge har nu projektwebben öppnats upp.

Webbsidan vänder sig framför allt till dig som redan driver ett arbetsintegrerande socialt företag eller till dig som funderar på att starta. Här hittar du svar på vanliga frågor om att driva och starta ett ASF. Vi vill också ge tjänstemän på t.ex. Arbetsförmedlingen eller i kommunernas organisationer svar på frågor om vad ASF är och varför de är en så bra länk till arbetslivet.

– På projektwebben finns kontaktuppgifter till oss som arbetar i projektet och information om vad vi gör och i vilka lägen du ska kontakta oss, säger Louise Sandholm Lindell som är projektledare för Social inkludering och tillväxt i Blekinge.


 

Karlskrona kommun har nyligen reviderat sin handlingsplan om stödet till ASF

Den stora förändringen är att i den reviderade handlingsplanen tydliggörs vilket stöd som är aktuellt, att den tidigare trappstegsmodellen är bortplockad och att startbidraget kvarstår. I den reviderade handlingsplanen ingår även bland annat uppföljning av de sociala företagen samt översyn av upphandlingsarbetet. Se planen här: reviderad-plan-i-kkr-for-utveckling-och-stod-till-arbetsintegrerade-sociala-foretag.


 

Rapport från Coompanion Blekinges dialog och inspirationsmöte med Lars Bryntesson den 7 juni:

(Se annars vårt senaste nyhetsbrev juni 2016 här)
nyhetssak-bryntesson

Coompanion Blekinge bjöd den 7 juni in till ett dialog- och inspirationsmöte tillsammans med Lars Bryntesson, om de sociala företagens möjligheter och utmaningar.

Ca 70 personer från Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, kommunerna, Arbetsförmedlingen och de sociala företagen som finns i Blekinge, kom för att låta sig inspireras och ta del av all den kunskap som Bryntesson har inom området. Bryntesson har under många år varit ansvarig för regeringens arbete med att ta fram en strategi för social ekonomi men har också, under sina år som kommunalråd i de båda kommunerna Sigtuna och Värmdö, varit pionjär i arbetet med att främja utvecklingen av socialt företagande.

I februari 2016 fick han i uppdrag av Näringsdepartementet att se över hur man kan stärka socialt företagande och sociala innovationer. Det har varit ett internarbete på direkt uppdrag från Mikael Damberg och Ylva Johansson. 17 olika förslag blev inlämnade den 31 maj, men tyvärr kunde Bryntesson inte berätta mer om dom än. Men klart är att regeringen vill göra omfattande insatser inom området.

Men det hindrade inte att vi under två timmar fick ta del av den unika kunskap som Bryntesson har inom området social ekonomi.

– Vi måste börja tänka i tre sektorer i Sverige: Offentlig sektor, privat sektor – och social ekonomi-sektor.

Bryntesson avslutade en spännande eftermiddag med några råd. Det viktigaste budskapet var att vi måste förstå att samhället består inte enbart av två sektorer – privat och offentlig. Det finns en tredje sektor också – den sociala ekonomin, där det finns ett otroligt engagemang, ett entreprenörskap och en innovationsförmåga, som vi måste värna om och ta tillvara på och då på ett bättre sätt än vad som sker idag.

På frågan om vad hans tre bästa råd skulle vara, svarade han:

– Du kan inte allt bäst själv!

– Våga fråga!

– Bry dig om, på riktigt!

 

Begreppsförvirring

Det finns en begreppsförvirring på vad socialt företagande och social ekonomi egentligen är. Det är en väldigt stor skillnad på arbetsintegrerande sociala företag som vill nå utsatta grupper och primärt skapa sysselsättning för dessa, till de som startar företag med ett samhällsyfte. Detta måste förtydligas och renodlas så att vi vet vad vi menar och vad vi ska stödja.

Samhället är uppbyggt av tre sektorer – en offentlig, en privat och en social ekonomi.

I Sverige har vi en stark kultur av att se på samhället som att det är uppbyggt av två sektorer, en offentlig och en privat sektor, med klienter och kunder på en marknad. I andra länder har man arbetat mycket mer med den så kallade tredje sektorn, den sociala ekonomin där det finns en massa medskapare som har ett engagemang och en företagsamhet i ett betydligt bredare perspektiv. Men denna sektor har varit underskattad i Sverige. Här har vi en välfärdsmodell där vi ansett att den offentliga sektorn är den som ska ta hand om välfärden. Men ur vår starka folkrörelsetradition har det sprunget många innovationer och idéer, men vi har inte sett dem ur ett näringspolitiskt perspektiv som i förlängningen bidrar till tillväxt och nya affärsmöjligheter. Bryntesson menade att vi behöver bygga en näringspolitik som stödjer och tar tillvara den kraft som finns i den sociala ekonomin och de sociala företagen på ett betydligt bättre sätt än vad som sker idag. Vi måste bli bättre på att redovisa två olika bokslut i de sociala företagen. Det ena är det som redovisas i alla företag med debet och kredit, men det andra är en redovisning av den samhällsnytta som denna sektor levererar till samhället.

IOP istället för upphandling

En annan fråga som Bryntesson tog upp var att det finns många missuppfattningar när det gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU). Vi har ca 10 500 upphandlare runt om i landet som har inpräntat i sin ryggrad att så fort något inte ska göras i egen regi så ska det upphandlas. Ett alternativ till upphandling och en modell som är på frammarsch runt om i Sverige är Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Detta är när en offentlig myndighet och en idéburen organisation ingår i ett partnerskap och tillsammans definierar en samhällsutmaning och vad det är som behövs för att denna utmaning ska lösas. Det finns ett 60-tal partnerskap runt om i Sverige och ett av de senaste exemplen är från Alingsås kommun. Där har Bräcke diakoni ingått ett unikt partnerskap med Alingsås kommun gällande en vårdkedja för personer med demens, men också drift av ett äldreboende. IOP har ännu inte nått Blekinge, men som sagt det finns många goda exempel runt om i landet som förhoppningsvis kan inspirera Blekinges politiker att våga testa denna modell.

Några andra meningar levererade av Bryntesson var att Sverige behöver mer av den kraft som växer underifrån och att det offentliga måste våga släppa kontrollen. Vi måste komma ifrån synsättet att kommunerna gör allt bäst själv eller att marknaden löser allt bäst. Det finns en annan logik inom den sociala ekonomin som måste tas tillvara och det tas så många bra initiativ inom denna sektor som inte kan göras inom den kommunala organisationen. Vi måste bara bli bättre på att upptäcka dessa resurser.


 

LÄR KÄNNA ETT LOKALT ARBETSINTEGRERANDE SOCIALT FÖRETAG #1

Med jämna mellanrum kommer vi att presentera lokala arbetsintegrerande sociala företag. Ta chansen att få veta hur våra etablerade sociala företag i Blekinge har vuxit fram. Först ut i vår lär-känna-serie är ett av Blekinges första sociala företag: Karlskronaföretaget CooPartner som startades redan 2006 och som idag hunnit bli ett väletablerat företag inom transport- och fastighetstjänster. I juni firar CooPartner 10-årsjubileum. Grattis säger vi till jubileet och önskar CooPartner många framgångsrika år även i framtiden!

 

bildspel1

Coopartner – Karlskronaföretaget som firar 10 år

CooPartner ekonomisk förening i Karlskrona är ett av Blekinges första arbetsintegrerande sociala företag. Företaget är ett tjänsteföretag som erbjuder transport- lokalvård- och fastighetsservice och kunderna finns både inom offentlig och privat sektor. Grunden till CooPartner i Karlskrona lades redan i mitten av 90-talet när kommunens handikappförvaltning tog initiativet och startade en sysselsättningsverksamhet för människor som av olika skäl stod utanför arbetsmarknaden. Det var genom denna sysselsättningsverksamhet som Mats Carlsson, en av grundarna till CooPartner, kom i kontakt med tanken på att starta ett eget socialt företag skiljt från kommunens verksamhet. Men det skulle dröja en bit in på det nya milleniet innan planerna om ett socialt företag blev realitet. Så här berättar Mats:

– Några från kommunen hade varit nere i Skåne och tittat på sociala företag, och nu hade man fått idén att Karlskronas sysselsättningsverksamhet skulle knoppas av till fristående sociala företag. Vi var först tveksamma, och en del i arbetsgruppen valde att hoppa av i ett tidigt skede, men vi var några som ändå tänkte att vi skulle försöka, säger Mats. Det var då man kom i kontakt med Coompanion Blekinge och fick hjälp att starta en studiecirkel. Under ett års tid träffades gruppen knappt en gång i veckan och lärde sig grunderna till hur man gör för att starta företag. I juni 2006 registrerades företaget som ekonomisk förening. Mats skaffade sig också ett yrkestrafiktillstånd genom Åkeriföreningen Syd och som ekonomisk hjälp fick företaget ett bidrag på hundratusen kronor via statens Miltonprojekt. Pengar vilka användes till att bl.a. införskaffa transportfordon till verksamheten. Mats erkänner att det ibland varit en snirklig väg fram till att bli företagare, men med gedigen yrkeserfarenhet, som bland annat transportledare på Schenker AB i grunden, har han varit en viktig kugge i företagets framgångar. Företaget har också under flera år bedrivit ett målinriktat miljöarbete vilket resulterat i att man numera är miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas. Något som man både ser som en del av företagets affärsidé och en förutsättning för ett starkt varumärke och god lönsamhet.

CooPartner är idag ett välkänt och välrenommerat företag och många Karlskroniter känner till, inte minst för att CooPartners nio bilar jämt ses rullandes på stadens gator. Företaget har i nuläget 20 anställda och beräknas omsätta 7,3 miljoner kronor i 2016. CooPartner erbjuder rehabiliteringsplatser till kommunen, och dessutom deltar man regelbundet i offentliga upphandlingar för att skaffa nya uppdrag. Kunderna tillhör både det offentliga och det privata.

– CooPartner genomför riktiga jobb som ställer krav. Vår verksamhet handlar inte om någon förvaring utan om att få visa vad man kan och att få skapa möjlighet till förändring.

Mats Carlsson

Coopartner_DSC0614-CaluvaFoto-small

 


 

Behöver du komma i kontakt med någon i projektet så fins kontaktuppgifter nederst på startsidan. Kolla i övrigt projektets hemsida www.socialinkluderingblekinge.se