22 oktober 2018

Utbildning i SROI (social return on investment)

– en metod för att kartlägga, beskriva och kommunicera värdet av sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter.

Sedan lång tid tillbaka har verksamheters effektivitet i huvudsak mäts i strikt finansiella termer. SROI har en bredare ansats genom sitt fokus på det värde verksamheter skapar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. SROI är ett av få koncept som beaktar värdet av effekter som saknar marknadsvärde, exempelvis självkänsla, social integration och egenmakt. Därmed kan en total bild av förhållandet mellan kostnader och värde skapas. SROI handlar alltså om den nytta man skapar snarare än om pengar.

Måndagen den 22 oktober kl 08.30-15.45 på Ronneby Brunn.

Utbildningen är en del i projekt Social inkludering och tillväxt i Blekinge och vänder sig till de arbetsintegrerande sociala företagen i Blekinge samt till de som ingår som samarbetspartners i projektet. Utbildningen är kostnadsfri.

De som ska delta behöver titta på det här filmklippet inför dagen: www.youtube.com/watch?v=W3e0DL6EzDI

Primärt då från 5.00 in i klippet till och med 18.00. Det är under den perioden som värdeskapandekedjan presenteras.

Välkommen till dagen!

Se här för program och mer info! 

Dela