27 september 2018

Utbildning i handledarskap – med Arbetsförmedlingen

Boka den 10 oktober – förnyad kunskap och dialog med Arbetsförmedlingen om ert uppdrag som handledare!

Onsdagen den 10 oktober är det åter dags för utbildning i Handledarskap riktad till er som driver ASF. Den första delen av utbildningen står några av Arbetsförmedlingens legitimerade psykologer för. Ni kommer bl.a. att få kunskap om psykisk ohälsa och igenkänningsfaktorer för några neuro-psykiatriska funktionsvariationer som asperger, ADHD, psykosociala variationer/hinder. Målet är att skapa verktyg för igenkänning samt råd för hur ni kan bidra till att underlätta för och utveckla individerna i arbetsgruppen och på arbetsplatsen. Under dagen kommer det också att bli diskussion i grupper, och möjlighet att ställa frågor. Den andra delen av dagen går Arbetsförmedlingen igenom vilken dokumentation/återkoppling de behöver från er som erbjuder handledarskap. Ni får också information om olika anställningsstöd och andra verktyg som AF arbetar med. Detta pass leds av Karin Blomdahl och Nada Nedelén från Arbetsförmedlingen.

Det finns plats för upp till två personer från ert företag att delta i utbildningsdagen. Plats är Soft Center Ronneby, tid ca 09.30 – 15.30.

För att anmäla er ska ni maila louise.sandholm-lindell@coompanion.se med för- och efternamn på de personer som ska delta – senast den 1 oktober.

Varmt välkomna!

PROGRAM FÖR DAGEN

09.00 – 09.30 Frukost och inskrivning.

09.30 – 12.00 Möt AF:s psykologer och få kunskap, råd och tips om psykisk ohälsa och igenkänningsfaktorer för neuropsykiatriska funktionsvariationer som t.ex. asperger, ADHD, psykosociala variationer/hinder.

12.00 – 13.00 Gemensam lunch som ni bjuds på.

13.00 – 15.30 Överblick – hur ser AF:s uppdrag ut? Genomgång av insatser och stöd som AF kan ge. Vilket stöd behöver individerna och vad AF kan erbjuda. Vilken dokumentation/återkoppling behöver AF av er som företag? Ansvariga: Karin Blomdahl och Nada Nedelén.

 

Ladda ner inbjudan som pdf här!

Dela