20 november 2018

Medarbetarövertagande vid ägarskifte

Lönsamma företag riskerar att pensioneras

Utanför storstadsregionerna är cirka 70 procent av Sveriges småföretagare (1-49 anställda) äldre än 50 år. Faktum är att 35 % av företagarna redan passerat pensionsåldern. Konsekvensen är att lönsamma företag riskerar att pensioneras tillsammans med ägarna.

Ägarskiften sker vanligen genom att t.ex. släktingar, andra vänner eller partners tar över företaget alternativt att man hittar en extern köpare till företaget. Men många ägarskiften misslyckas då man inte hittar nya ägare, vilket är särskilt vanligt på mindre orter och på landsbygden.

Den affärsmodell vi vill lyfta fram tar sin utgångspunkt i att förhindra att lönsamma företag läggs ner och utgår från medarbetarövertagande, eller åtminstone att en majoritet av de anställda tar över företaget.

Företaget blir då ett medarbetarägt kooperativt företag.

 

Vad är ett medarbetarägt kooperativt företag?

Alla kooperativ bygger på demokratiska principer om lika mycket ägande bland medlemmarna. Konsumentkooperativ känner du säkert till om du har handlat på Coop eller OK eller om du t.ex. är medlem i en bredbandsförening eller bostadsrättsförening. För medarbetarägda kooperativ är de demokratiska principerna desamma. Företaget kan ha många anställda, men det är enbart medlemmarna som äger företaget och beslutar om dess förvaltning via föreningens valda styrelse. Man delar glädje och risker och den eventuellt uppkomna vinsten.

Vill du ha mer information om hur medarbetarägda kooperativ organiseras och startar kan du kontakta oss på Coompanion Blekinge:

 

Vanligare utomlands

Medarbetarägda kooperativa företag är vanligare i länder som Storbritannien, USA, Canada med flera. Här hemma i Sverige är den kooperativa affärsmodellen företrädelsevis baserad på konsument- och producentkooperation.

Vill du veta mer om kooperativt företagande, dess omfattning etc. ger Svensk Kooperation, https://svenskkooperation.se/ en bra överblick.

 

Mer information

I ett europaperspektiv har en europeisk kampanj resulterat bland annat i en europabaserad hemsida för transformeringar till medarbetarägda kooperativa företag. I Sverige har vi ”kopplat an” motsvarande svenska sida. Genom den kan du också länka dig till europabaserade sidan, se http://www.transfertocoops.se/

Videon är gjord av Värmlandskooperativen http://www.varmland.coop/
Filmen finns också textad med engelsk text på https://youtu.be/wPNq4Pq3Zv4

Bor du annan stans? Kontakta närmaste Coompanionkontor som du hittar på http://coompanion.se/

Dela