23 juni 2013

Målet – 1000 nya kvinnliga företagare

Några av de viktigaste samhällsutmaningarna för Blekinge är den segregerande arbetsmarknaden, kvinnors outnyttjade kompetens inom näringslivet samt att de unga kvinnorna flyttar från regionen. Det visar den ska OECD-analysen som gjordes 2011 i Småland/Blekinge.

Hur kan det ha blivit så?

Några av svaren handlar om att stödet till företagande företrädesvis riktas till mäns företagande – av länsstyrelsens stöd har bara 24 procent gått till kvinnors företagande, att kvinnors företagande präglas av en småskalighet, som faller utanför de vanliga stödformerna och att det troligtvis finns dolda hinder som avskräcker kvinnor från att sätta sina planer i verket.

Det här vill de fyra aktörerna Coompanion, Länsstyrelsen, Region Blekinge och Almi Företagspartner ändra på. Tillväxtverket har sett att kvinnors företagande missgynnas av företagsstödet och Blekinge vill ha ekonomiskt stöd för att bli ett pilotlän där nya vägar att vända den utvecklingen kan prövas.

– Det finns en stor tillväxtpotential bland företag med mindre antal anställda och inom branscher som domineras av kvinnor, skriver aktörerna. Om ansökan tillstyrks kommer man att arbeta under 2013 och 2014 för att se hur både rådgivningen, finansieringen och övriga stödsystemet ska ta tillvara kvinnors företagsamhet på ett bättre sätt.

Dela