28 maj 2014

Macken – extra allt med marint tema

Karlskrona är en marin stad – kring detta finns det en spännande utvecklingspotential. Lägg till detta idén om social franshising – att personen som har svårt att få arbete inom den traditionella arbetsmarknaden går ihop och fixar jobben tillsammans, genom att kopiera andras framgångsrika upplägg. Nu händer detta i Karlskrona. I ett projekt som fått stöd av Tillväxtverket ska ett nystartat socialt företag, som använder Mackens Växjökoncept, tillverka båtar till uthyrning för turister och andra produkter med marint tema. “Marin Produktion”, som företaget heter, ska rekrytera minst 15 deltagare.
I Macken som helhet i Karlskrona kommer även flera andra verksamhetsgrenar att utvecklas, till exempel språkverkstäder, design, textil, cykelverkstad med mera.
Tillvaxtverket_300px

Dela