2 december 2018

Kommunala avknoppningar blir lyckade sociala företag

KASAK Bilvården och CooPartner är före detta kommunala verksamheter som knoppats av och blivit arbetsintegrerande sociala företag. I Karlskrona har kommunen en policy för att stödja sådan utveckling. Ta del av erfarenheterna från både kommun och de sociala entreprenörerna!

Kontakta oss på Coompanion om du vill veta mer om filmen eller våra erfarenheter.

Du kan också läsa mer om projektet Social inkludering Blekinge här eller direkt på projektets egna hemsida socialinkluderingblekinge.se 

 

Filmen är gjort av Coompanion Blekinge och har finansierats genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
och projektet Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge.

Film och klipp: Mattias Olsson/MidvinterfilmMusik: audionautix.com
Manus och intervjuer: Louise Sandholm Lindell och Marianne Lundkvist/Coompanion Blekinge
Grafisk design: Morten Ravnbö/Ravnbö design

 

Dela