8 maj 2018

Föreningsstämma och Svensk kooperation!

 

Välkommen till Coompanion Blekinges föreningsstämma 2018 och till ett inspirerande program om Svensk kooperation och kooperativt företagande i Blekinge

Vi bjuder på ett inspirerande program tillsammans med Svensk kooperation och några goda exempel på kooperativa företag i Blekinge. Vi kommer också att utse årets kooperativ i Blekinge och vem det blir avslöjas under kvällen.

Tisdagen den 29 maj kl 16.00-ca 19.15 på den fantastiska mötesplatsen Eriksberg Vilt & Natur i Trensum.

Samhället präglas av stora förändringar – globalisering, urbanisering, digitalisering, privatisering, nya krav på inflytande och delaktighet. Är kooperation ett svar på de nutida utmaningarna?

Möt Jan Edén, verksamhetschef på Svensk kooperation, som berättar om vad kooperationen kan bidra med i dagens samhälle på väg mot morgondagens och vad kooperativt företagande har blivit fram till idag och vad det kan bli i framtiden?

Möt också några av Blekinges kooperativa företag, som berättar om sina verksamheter på ett inspirerande sätt:

Coop Karlshamn, Blekinges mest hållbara företag, som utmärkt sig på flera framgångsrika sätt under senare år.

Affärsverken i Karlskrona som står i startgroparna att bygga Sveriges största solcellspark i kooperativ form på den gamla soptippen på Gullberna Park.

KASAK i Karlskrona, ett av Blekinges framgångsrika arbetsintegrerande sociala företag, som på några år har gått från 7 till 28 anställda. Kasak utsågs till Årets kooperativ i Blekinge 2017 och var också en av fyra nominerade till Årets kooperativ i Sverige 2017.

Malin och Ante Cobanov, två driftiga entreprenörer i Olofström, som bygger om en befintlig fastighet till ett attraktivt boende för 65+ i form av en kooperativ hyresrätt.

 

Vi bjuder på en enklare vårbuffé!

 

 

Meddela att du kommer senast den 23 maj, helst via mail till blekinge@coompanion.se eller till mobil 0732 08 18 80. Om någon är vegetarian, allergiker eller liknande ber vi er vänligen meddela detta i samband med att ni svarar.

Meddela även om du önskar årsredovisningen och stadgeförslaget (som stämman ska ta ställning till) skickad till dig. Dessa dokument kommer annars att finnas tillgängliga på stämman.

Hjärtligt välkommen!

På uppdrag av styrelsen i Coompanion Blekinge

Marianne Lundkvist

 

Efter programmet blir det föreningsstämma för föreningens medlemmar.

Klicka här för att se (och ladda hem) pdf med mer info og program för dagen!

 

Dela