23 juni 2013

En ”explosion” av socialt företagande

Sociala företag är en möjlighet för människor som inte kommer in på arbetsmarknaden trots åtgärder av olika slag från Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommun. Enligt Tillväxtverket har sociala företag ökat med 80 procent de senaste fyra åren.

 
Eftersom den här formen av företag har visat sig vara en lyckad lösning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden driver Coompanion i Göteborgsregionen projektet Explosion i syfte att utveckla s.k. social franchising. Franchising är ett väl beprövat sätt att mångfaldiga företag. Överlevnaden för nya företag är högre om det görs enligt den här modellen eftersom franchising-givaren bidrar med beprövade koncept och erfarenhet, utbildning, marknadsföring och affärsutveckling.

Macken är ett framgångsrikt socialt företag i Växjö med många verksamhetsgrenar, som är en sådan franchisingförebild. Man tar hand om saker som annars hade varit slängda och reparerar dem i egna cykel-, textil-, elektronik- och snickeriverkstäder, designar om dem och säljer dem i två egna butiker. Macken driver också kaféer i Växjö, har stadsodlingar, utbildar i svenska och samhällskunskap för invandrare samt i företagar- samt lantbruksutbildning på lätt svenska. Dessutom finns Mackens vänner, som frivilligt backar upp verksamheten på olika sätt. Macken i Växjö har 30 personer anställda.

Har du frågor om socialt franchising? Är du intresserad av projektet Explosion och etablering av Macken i Karlskrona? Kontakta Magdalena Urbanska magdalena.urbanska@coompanion.se, mobil: 0734 29 21 65 – Coompanion har nämligen kommunens uppdrag att göra en förstudie om ifall Macken kan etableras i Karlskrona.

Se mer information www.macken.coop
Om
social franchising.

Dela