3 november 2017

Tävling – vinn 5000kr!

 

Lös en samhällsutmaning med kooperativa verktyg – vinnarna belönas med 5000 kr!

Har ni en idé om hur vi kan utveckla Blekinge tillsammans? Under kooperativa veckan (v 47) utmanar vi er att lyfta fram en möjlighet i Blekinge som kan förverkligas med de kooperativa verktygen. Det kan handla om integration, boende, företagssamverkan, kooperativa företag, socialt företagande eller annat. Startskottet för tävlingen går måndagen den 20 november och ni har sedan fram till vecka 49 att lämna in ert tävlingsbidrag. En jury med representanter från Coompanion Blekinge, Länsbygderådet, COOP i Karlshamn och HSB Sydost utser vinnarna. Tillkännagivna och utdelning av priset sker under Coompanion Blekinges julmingel 2017.

Bra exempel och fakta om kooperativa företag och samarbeten hittar ni på coompanion.se/goda-exempel.

För att delta i tävlingen gör ni så här:

  1. Sätt samman en grupp på minst tre personer – namnge er gärna som grupp. Ni måste vara minst tre personer som står bakom ert tävlingsbidrag alternativt en etablerad ideell eller ekonomisk förening.
  2. Träffas eller kommunicera på annat sätt emellan er vilken samhällsutmaning ni vill lösa eller en företagsidé på ett nytt företag som borde finnas i Blekinge.
  3. Skriv ner följande och skicka till louise.sandholm-lindell(a)coompanion.se senast den 10 december:

Har ni frågor så ring eller maila oss på Coompanion!

Vi ser fram emot att få ert tävlingsbidrag!

Vilken idé som prisas med 5000 kr tillkännages före jul 2017.

 

Louise Sandholm Lindell,Louise-Sandell-färg-300px-cirkel

Projektledare/rådgivare

Mobil: 073-429 21 65
E-post: louise.sandholm-lindell@coompanion.se

Dela