Aktuellt


Träffa Coompanion i Almedalen
Publicerat den 20 juni, 2018

Trött på dystopier? Välj kooperativt i Almedalen!

 

Kooperativa organisationer i samarbete i Almedalen. Om företag som håller längre, om medarbetarövertagande istället för att företaget läggs ned, om värderingar och om hållbarhet och hållbarhet och hållbarhet.

Tillsammans har vi gjort en gemensam google-kalender:

KOOPERATIV KALENDER

 

Vi stöttar innovatörer med en gammal idé

Coompanion peppar och stödjer när människor förverkligar idéer tillsammans i schysta och demokratiskt ägda verksamheter – kooperativ. Resultatet blir medlemsvärde, sociala innovationer, miljönytta och social tillit i företag som håller i hundra år.

För en kooperativ röst i Almedalen – till exempel i ett panelsamtal – tveka inte att kontakta oss!

Kolla Coompanions nyhetsbrev och fullmatade program här! 

 Utbildning om Nya lagen för ekonomiska föreningar!
Publicerat den 15 maj, 2018

Vad är det som egentligen är nytt i lagen om ekonomiska föreningar?
Varför behöver ekonomiska föreningar se över sina stadgar efter lagändring!

 

Den 1 juli 2016 fick vi en rad nya bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.
Dessa ändringar innebar nya möjligheter, men också ett behov av att uppdatera gamla stadgar.
Gamla stadgebestämmelser som strider mot nya lagbestämmelser har blivit ogiltiga och ändringar måste göras.
Den 1 juli i år föreslås ytterligare nyheter att träda i kraft i lagstiftningen.

 

Välkommen till en kostnadsfri utbildningsinsats och ett dialogmöte den 23 maj kl 16.00-19.00  

 

Vi kommer att diskutera det som är nytt från 2016 och framåt och vad detta innebär i praktiken när det gäller både nya möjligheter, men också hur det påverkar stadgarna.

 

Vår utbildare och samtalsledare är Magnus Andersson, Coompanions specialist i dessa frågor. Magnus har dessutom deltagit i utredningarna gällande nya lagbestämmelser.
Är du intresserad av att komma? Anmäl dig till mig via mail omgående: blekinge@coompanion.se

 

Plats meddelas när vi vet antal deltagare, men vi kommer att hålla till någonstans på Soft Center i Ronneby.

Välkommen!

Vänliga hälsningar!

Marianne Lundkvist

Verksamhetsledare/rådgivare

 

Mobil 0732-08 18 80Föreningsstämma och Svensk kooperation!
Publicerat den 8 maj, 2018

 

Välkommen till Coompanion Blekinges föreningsstämma 2018 och till ett inspirerande program om Svensk kooperation och kooperativt företagande i Blekinge

Vi bjuder på ett inspirerande program tillsammans med Svensk kooperation och några goda exempel på kooperativa företag i Blekinge. Vi kommer också att utse årets kooperativ i Blekinge och vem det blir avslöjas under kvällen.

Tisdagen den 29 maj kl 16.00-ca 19.15 på den fantastiska mötesplatsen Eriksberg Vilt & Natur i Trensum.

Samhället präglas av stora förändringar – globalisering, urbanisering, digitalisering, privatisering, nya krav på inflytande och delaktighet. Är kooperation ett svar på de nutida utmaningarna?

Möt Jan Edén, verksamhetschef på Svensk kooperation, som berättar om vad kooperationen kan bidra med i dagens samhälle på väg mot morgondagens och vad kooperativt företagande har blivit fram till idag och vad det kan bli i framtiden?

Möt också några av Blekinges kooperativa företag, som berättar om sina verksamheter på ett inspirerande sätt:

Coop Karlshamn, Blekinges mest hållbara företag, som utmärkt sig på flera framgångsrika sätt under senare år.

Affärsverken i Karlskrona som står i startgroparna att bygga Sveriges största solcellspark i kooperativ form på den gamla soptippen på Gullberna Park.

KASAK i Karlskrona, ett av Blekinges framgångsrika arbetsintegrerande sociala företag, som på några år har gått från 7 till 28 anställda. Kasak utsågs till Årets kooperativ i Blekinge 2017 och var också en av fyra nominerade till Årets kooperativ i Sverige 2017.

Malin och Ante Cobanov, två driftiga entreprenörer i Olofström, som bygger om en befintlig fastighet till ett attraktivt boende för 65+ i form av en kooperativ hyresrätt.

 

Vi bjuder på en enklare vårbuffé!

 

 

Meddela att du kommer senast den 23 maj, helst via mail till blekinge@coompanion.se eller till mobil 0732 08 18 80. Om någon är vegetarian, allergiker eller liknande ber vi er vänligen meddela detta i samband med att ni svarar.

Meddela även om du önskar årsredovisningen och stadgeförslaget (som stämman ska ta ställning till) skickad till dig. Dessa dokument kommer annars att finnas tillgängliga på stämman.

Hjärtligt välkommen!

På uppdrag av styrelsen i Coompanion Blekinge

Marianne Lundkvist

 

Efter programmet blir det föreningsstämma för föreningens medlemmar.

Klicka här för att se (och ladda hem) pdf med mer info og program för dagen!

 Bättre förutsättningar för kooperativt företagande
Publicerat den 20 mars, 2018

Regeringen har beslutat propositionen En ny lag om ekonomiska föreningar. Lagen ger kooperativa företag i alla branscher villkor som är mer likvärdiga andra företags. De kooperativa företagen får därmed bättre förutsättningar att växa och anställa.

– Förbättringarna som den nya lagen medför är starkt efterfrågade av de kooperativa företagen och kommer att gynna både små och stora ekonomiska föreningar. De kooperativa företagen får moderna regler som underlättar deras tillväxt, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Den nya lagen som regeringen föreslår gäller för alla ekonomiska föreningar, oavsett storlek och bransch. Förslagen gäller även för bland annat bostadsrättsföreningar. Reglerna blir mer lättillgänglig och enklare att tillämpa än den nuvarande lagen, som är 30 år gammal.

Förändringarna är positiva både för den traditionella kooperationen inom till exempel lantbruk och detaljhandeln och för den framväxande kooperativa rörelsen inom bland annat välfärdssektorn, bredband och vindkraft.

Den nya lagen innebär en rad förändringar:

  • Lagen förenklar för de ekonomiska föreningarna. Kraven på vad som måste finnas med i föreningens stadgar minskar. Det införs ett förenklat avvecklingsförfarande för föreningar som inte har några skulder.
  • Lagen stärker de ekonomiska föreningarna. Det införs moderna regler om medlemskap i en förening och om styrelsen, revision och registrering.
  • Lagen motverkar ekonomisk brottslighet. Det införs ett förbud att anlita så kallade målvakter som styrelseledamöter eller vd. Ett byte av styrelseledamot eller vd får verkan först då bytet anmäls till Bolagsverket. I föreningar som har auktoriserad revisor ska revisorn anmäla eventuell ekonomisk brottslighet till styrelsen och till åklagaren.

Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet. Enbart de 100 största kooperativa företagen omsätter cirka 400 miljarder kronor och har ungefär 100 000 anställda. Den senaste tiden har kooperativa företag i form av ekonomiska föreningar varit den företagsform som har ökat snabbast i antal. För regeringen är det viktigt att den positiva utvecklingen kan fortsätta.

Regeringen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2018.

Fakta

En ekonomisk förening är en förening där medlemmarna deltar i föreningens verksamhet som till exempel konsumenter, leverantörer eller med egen arbetsinsats. Föreningens verksamhet ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

I Sverige finns det i dag cirka 15 000 ekonomiska föreningar och cirka 32 000 bostadsrättsföreningar.

Förslagen är följden av det arbete för att förbättra de kooperativa företagens villkor som regeringen har bedrivit hela mandatperioden. Ett stort steg togs även förra året med propositionen Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (prop. 2015/16:4).

Läs mer om lagen och ladda hem pdfKunskapsseminarium Torsdagen den 5 april
Publicerat den 8 januari, 2018

 

Upphandling som strategisk verktyg för social hållbarhet

 

Offentliga inköp står för 600-800 miljarder kronor årligen. Det borde vara självklart att kommuner och landsting ställer hållbarhetskrav i upphandlingar och därmed också använder de möjligheter som finns att upphandla utifrånsociala hänsyn. Det görs tyvärr inte idag i den utsträckningen som är möjlig.

Välkommen till ett kunskapsseminarium där du får veta mer om sociala hänsyn vid upphandlingar, men också om hur man kan skapa idéburna offentliga partnerskap (IOP) tillsammans med idéburna organisationer.

Utbildare är Eva Ternegren som är expert på upphandling och avtal med sociala hänsyn.

NÄR Torsdagen den 5 april kl. 09.00 – 12.00. 
VAR Gröna rummet, Soft Center i Ronneby, 3 etapp.
Vi bjuder på fika under förmiddagen.

Vi välkomnar er som driver ASF, politiker och tjänstemän i kommuner, Region Blekinge och Blekinge läns landsting att delta samt övriga intresserade. Anmälan görs till blekinge@coompanion.se senast den 3 april.

 

Klicka här för att se (och ladda hem) pdf med mer info og program för dagen!Ny lag stärker de kooperativa företagen
Publicerat den 20 december, 2017

Regeringen har beslutat lagrådsremissen En ny lag om ekonomiska föreningar. Den nya lagen ger kooperativa företag bättre förutsättningar att växa och anställa genom villkor som är mer likvärdiga andra typer av företag.

– Förbättringarna är starkt efterfrågade av de kooperativa företagen och jag är glad att regeringen nu ser till att de får moderna regler som underlättar kooperativa företagens tillväxt, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet. Enbart de 100 största kooperativa företagen omsätter 400 miljarder kronor årligen och har cirka 100 000 anställda. Den senaste tiden har kooperativa företag i form av ekonomiska föreningar varit den företagsform som har ökat snabbast i antal. För regeringen är det viktigt att den utvecklingen kan fortsätta.

Läs mer på regeringens hemsida.Julfika och mingel
Publicerat den 4 december, 2017

Coompanion bjuder på god julfika och mingel i Karlshamn den 14 december!

 

Kom in och värm er med kaffe och goa julkakor på Brädspelskaféet i Karlshamn torsdagen den 14 december. Tillsammans pratar vi om året som varit och alla fina möjligheter som ligger framför oss 2018. Vi får också höra Brädspelskaféet berätta om sin vision och verksamhet. Vinnarna i årets idétävling om att lösa en samhällsutmaning med kooperativa verktyg avslöjas också. Vi öppnar dörrarna för er kl. 13.00 och stannar till kl. 14.30 ca.

Anmäl dig på blekinge@coompanion.se

 

Varmt välkomna!


Marianne, Louise, Gunnila och Morten

 

 

Brädspelskaféet ligger på Ronnebygatan 8 i centrala Karlshamn. (Karta). Det är en spelbutik där du också kan träffas och spela brädspel ”i riktiga livet”. Brädspelskaféet erbjuder utöver spel och trevlig samvaro – kaffe, te, läsk kakor och mackor.Brädspelskaféet är ett företag i samarbete med en ideell förening, tillsammans jobbar de för att människor ska mötas och ha kul!

 

 Tävling – vinn 5000kr!
Publicerat den 3 november, 2017

 

Lös en samhällsutmaning med kooperativa verktyg – vinnarna belönas med 5000 kr!

Har ni en idé om hur vi kan utveckla Blekinge tillsammans? Under kooperativa veckan (v 47) utmanar vi er att lyfta fram en möjlighet i Blekinge som kan förverkligas med de kooperativa verktygen. Det kan handla om integration, boende, företagssamverkan, kooperativa företag, socialt företagande eller annat. Startskottet för tävlingen går måndagen den 20 november och ni har sedan fram till vecka 49 att lämna in ert tävlingsbidrag. En jury med representanter från Coompanion Blekinge, Länsbygderådet, COOP i Karlshamn och HSB Sydost utser vinnarna. Tillkännagivna och utdelning av priset sker under Coompanion Blekinges julmingel 2017.

Bra exempel och fakta om kooperativa företag och samarbeten hittar ni på www.coompanion.se/goda-exempel.

För att delta i tävlingen gör ni så här:

  1. Sätt samman en grupp på minst tre personer – namnge er gärna som grupp. Ni måste vara minst tre personer som står bakom ert tävlingsbidrag alternativt en etablerad ideell eller ekonomisk förening.
  2. Träffas eller kommunicera på annat sätt emellan er vilken samhällsutmaning ni vill lösa eller en företagsidé på ett nytt företag som borde finnas i Blekinge.
  3. Skriv ner följande och skicka till louise.sandholm-lindell(a)coompanion.se senast den 10 december:
  • Vilket problem, samhällsutmaning alternativ lucka på marknaden ser ni Blekinge – vilket skulle kunna lösas genom t.ex. ett nytt företag, företagsamverkan eller annan social innovation? Använd max 200 ord.
  • Presentera hur ni tänker att ett nytt företag, företagsamverkan eller annan social innovation kommer att lösa denna utmaning eller fylla luckan på marknaden. Använd max 200 ord.
  • Precisera vem som blir er: (1) tilltänkt målgrupp/kundgrupp, (2) vilken tjänst/produkter ni ska erbjuda, (3) hur ni säljer er tjänst/produkt till kunderna/målgruppen. Max 200 ord.

Har ni frågor så ring eller maila oss på Coompanion!

Vi ser fram emot att få ert tävlingsbidrag!

Vilken idé som prisas med 5000 kr tillkännages före jul 2017.

 

Louise Sandholm Lindell,Louise-Sandell-färg-300px-cirkel

Projektledare/rådgivare

Mobil: 073-429 21 65
E-post: louise.sandholm-lindell@coompanion.seSeminarium med Sophie Nachemson-Ekwall under Kooperativa veckan, v 47!
Publicerat den 23 oktober, 2017

Den 20-24 november arrangeras Kooperativa veckan. Under denna vecka händer extra mycket kring kooperation och tillsammansföretagande runt om i hela landet. I blekinge händer också en hel del.

Klicka här för att ladda ner vårt spännande program för veckan!

 

Fredagens event är kanske särskilt intressant: Vi bjuder in till seminarium med Sophie Nachemson-Ekwall som forskar runt ägarfrågor. Hennes tema är – Hållbar ägararkitektur för Sverige och kommer beröra frågan om Ägarstyrning – ansvarstagande eller vinstmaximering? Och hur vi kommer äga företag i framtiden.

 

 

Ladda ner pdf  med mer info om seminariet eller anmäl dig direkt till blekinge@coompanion.se

 

Här finns också en kortversion/översikt över veckans program:Träffa oss på Näringslivsdagarna 12-13 oktober
Publicerat den 10 oktober, 2017

Fem ASF kommer tillsammans med Coompanion att vara med under Näringslivsdagarna i Karlskrona den 12-13 oktober. Företagen som visar upp sina verksamheter under mässdagarna är NJs Garage, KASAK Bilvården, Nya Bokbinderiet i Blekinge, Kaffestugan i Wämöparken och Föreningstjänst Karlshamn. Just nu söker vi också efter företagsmentorer som kan vara med och lyfta arbetsintegrerande sociala företag till nya nivåer. Så kom förbi vår monter och träffa företagarna och Coompanion.